Odpowiedzialność za słowo (72)

Czym jest ślubowanie?
Ślubowanie to obietnica złożona Bogu w sprawie wypełnienia jakiegoś dobra, które leży w naszej mocy, jest czymś lepszym niż postępowanie przeciwne i do wykonania czego zobowiązujemy się sami w taki sposób, jakby zostało to nam nakazane.

Katechizm katolicki św. Piusa X