Obecność

Głębokość rozumienia i żarliwość miłości do Najświętszej Ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa wyraża się obecnością.
O ile możności, przybiegam na Mszę Świętą codziennie!