Nowenna przed uroczystością Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Za światłem łaski Bożej, nasze duszpasterstwo rzymskokatolickie pod patronatem św. Józefa oddamy Matce Bożej dnia 8 września 2023, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Do aktu oddania przygotowujemy się przez Nowennę. Bardzo poważnie potraktujmy to przygotowanie!
W czasie nowenny czyńmy dobre postanowienia i realizujmy je z gorliwością. Na przykład: bądźmy bardziej gorliwi w codziennej modlitwie, z większą pilnością wykonujmy nasze codzienne obowiązki, lepiej wykorzystajmy czas dany nam przez Boga, systematycznie czytajmy polecane nam katolickie treści, przybiegajmy codziennie na Mszę Świętą i wspólnie odmawiane modlitwy Nowenny i Różaniec, odprawmy dobrze przygotowaną spowiedź, ofiarujmy Matce Bożej jakieś wyrzeczenie czy umartwienie.
Wszystkie osoby związane z naszym duszpasterstwem gorąco zachęcam do poważnego potraktowania aktu oddania Najświętszej Maryi Pannie i gorliwego przygotowania!

Prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niż Maryja stałaby się niedbałą lub niewierną wobec tych, którzy Jej zaufali.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny