Odpowiedzialność za słowo (17)

Nigdy nie wierzyć temu, co bywa opowiadane przez roznosicieli i posłańców słów: “Tak mówią”, którzy z pewnością czynią sobie rodzaj życiowego posłannictwa z kłamstwa i śmieją się w duchu z tych, którzy dali wiarę ich plugawym wieściom.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach