Św. Jan Bosko o Matce Bożej wzywanej pod tytułem Wspomożycielki Wiernych

A dzisiaj sytuacja jeszcze trudniejsza niż w XIX wieku, bo ataki i destrukcja następują od wewnątrz i w większej skali.
Módlmy się codziennie do Maryi Wspomożycielki o powszechny powrót ortodoksji katolickiej! – więcej