Odpowiedzialność za słowo (3)

Jakżeż słusznie powinniśmy powtarzać często te słowa naszego mistrza i przewodnika świętości, Franciszka Salezego.
“Ach, dlaczegoż nie mam choćby jednego węgla ze świętego ołtarza, abym mógł dotykać nim warg ludzi, odjął nieprawość z ich ust, a oczyścił ich dusze z grzechu, na wzór Serafina, który uświęcił wargi Izajasza. Kto zdołałby uwolnić świat od obmowy, zmniejszyłby o połowę grzechy i nieprawości ludzkie”.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach