O szóstym i dziewiątym Przykazaniu Bożym (1)

Czego zakazuje szóste przykazanie Boże: “Nie cudzołóż”?
Szóste przykazanie Boże: “Nie cudzołóż”, zakazuje wszystkich uczynków, a nawet spojrzeń i słów, które sprzeciwiają się czystości. Przykazanie to zakazuje również niewierności małżeńskiej.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X