Lektura pożyteczna

Omijaj to, co tylko zaciekawia, a takie obieraj czytanie, które więcej służy do wzbudzenia skruchy, niż do zabawienia umysłu.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa