Boża troska detaliczna

Pan nasz Jezus Chrystus mówi:

“Jam jest prawdziwy szczep winny, a Ojciec mój jest rolnikiem. Wszelką latorośl, nie przynoszącą we mnie owocu, odetnie ją; a wszelką, która przynosi owoc, oczyści ją, aby więcej owocu przynosiła” (J 15, 1-2).

Nie jesteśmy Panu Bogu obojętni, obcy i nieznani. Pan Bóg troszczy się detalicznie o każdą duszę. Także o moją.
Jakże pocieszająca prawda. I mobilizująca!