Postanowienie poranne i rachunek wieczorny

Z rana postanawiaj, jaki masz być przez cały dzień; wieczorem rozważaj, jakim dziś byłeś w myśli, w słowie i w uczynku, bo może w nich nieraz obraziłeś Boga i bliźniego.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa