Pod kątem wieczności

Bardzo jest duszy pomocne w poznawaniu prawdy i realizacji dobra, i w unikaniu błędów i grzechów, gdy ma na uwadze perspektywy ostateczne – wieczność.
Doczesności dotyczy mądrościowa maksyma: We wszystkim pamiętaj na swój koniec!