Dla dobra – zbawienia! – duszy

Kogo łaska Boża przynagla do spowiedzi generalnej, niech się dobrze przygotuje i niech odprawi dobrą, szczerą spowiedź generalną.
Pomocne będą kapłańskie wskazania – więcej