Autorytet i prawda

Kto przyjmuje cały depozyt wiary – wierzy we wszystko to, co Pan Bóg objawił i co Kościół Katolicki do wierzenia podaje – ten nie ma przed sobą niepokojącej perspektywy dezaktualizacji. – więcej