Czuwajmy i módlmy się!

W Wielkim Tygodniu diabeł może nasilić swoją działalność. Czuwajmy i módlmy się!
Św. Piotr Apostoł z troską woła:

“Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9).