Wielkopostne kazania o spowiedzi (5/5): Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

W dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu przedświątecznej spowiedzi będzie nam pomocne UWAŻNE wysłuchanie kazań o spowiedzi.