Dzień Pański – czas dla Pana Boga

Co oznacza określenie «dzień Pański»?
Określenie «dzień Pański» oznacza dzień poświęcony Panu Bogu, to znaczy przeznaczony przede wszystkim na służbę Bożą.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X