O Przenajświętszym Sakramencie (53)

Czy osoby posiadające już odpowiedni wiek popełniają grzech, jeżeli nie przystępują do Komunii Świętej?
Osoby posiadające już odpowiedni wiek popełniają grzech, jeżeli  nie przystępują do Komunii Świętej z niechęci, albo gdy z własnej winy nie znają prawd wiary. Rodzice albo opiekunowie także grzeszą, jeżeli z własnej winy opóźniają Komunię Świętą dzieci i zostaną z tej odpowiedzialności dokładnie rozliczeni przez Boga.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X