Kościół Katolicki i wiara katolicka

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).
Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki – nie reformowany; i o wiarę katolicką – nie reformowaną.

Magnum praesídium est fides íntegra, fides vera.
„Potężną obroną jest cała wiara, prawdziwa wiara”
(Św. Leon Wielki).