O Przenajświętszym Sakramencie (48-50)

Jak należy korzystać z obrusa na balaskach, przy których przyjmujemy Komunię Świętą?
Obrus na balaskach, przy których przyjmujemy Komunię Świętą należy trzymać w taki sposób, aby święta Hostia mogła być przyjęta, gdyby upadła.
Jak powinniśmy spożyć Komunię Świętą?

Komunię Świętą powinniśmy spożyć bez zwłoki i przez pewien czas nie można wtenczas pluć.
Co należy zrobić, gdy Hostia święta przyklei się do podniebienia?
Gdy Hostia święta przyklei się do podniebienia, wówczas należy ją odkleić z pomocą języka, ale nigdy nie można używać do tego celu palców.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X