Zbawienny sakrament spowiedzi!

Jednym z ważnych elementów poważnie przeżywanego Wielkiego Postu jest dobra i dobrze przygotowana spowiedź.
W aktualnych okolicznościach trudniej jest dotrzeć do bez wątpliwości ważnie wyświęconego kapłana, wyznającego katolicką (nie reformowaną) wiarę. Jest to jednak możliwe, choć trzeba będzie poświęcić czas i podjąć trudy dalekiej drogi.
Niech nam zawsze przyświeca i niech mobilizuje nas do decyzji zbawiennych słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).

I trzeba się spowiadać dobrze, i do spowiedzi trzeba się przygotować dobrze, starannie. Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”. A Św. Jan Bosko mówił, że „bardzo duża liczba osób spowiada się źle”.
W konfesjonale nie bądź pobieżny, ani nie prezentuj swoich pięknych stron, lecz swoje brzydkie strony, to znaczy grzechy – swoje własne grzechy!

W naszej kruchcie strategicznej mamy do dyspozycji 3 książki o spowiedzi. Czytajmy je z uwagą!
W dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu spowiedzi będzie nam pomocne uważne słuchanie kazań o dobrej spowiedzi! – więcej