Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu, 12.03.2023

Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu, 12.03.2023 r.
Lekcja: Ef 5, 1-9
Ewangelia: Łk 11, 14-28

Przy pomocy łaski Bożej
walczmy dzielnie przeciw zakusom złego!

Pobierz »