Czas dla Pana Boga – sercem chętnym!

„Lecz On zraniony został za nieprawości nasze,
starty został za złości nasze” (Iz 53, 5).

W Wielkim Poście wiernie zachowujmy praktyki, od wieków bliskie katolickiej i polskiej duszy:

– Droga Krzyżowa – w piątki,
– Gorzkie Żale – w niedziele.

W niedziele Wielkiego Postu ofiarujmy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nasz czas, rozważanie i nasz śpiew serdeczny.
Teksty Gorzkich Żali są dostępne w naszej kruchcie strategicznej.

Św. Ignacy z Loyoli w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi:

Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim.