Żywot Św. Grzegorza Wielkiego

Świetlana postać Św. Grzegorza WieIkiego, Papieża, jaśnieje na horyzoncie Kościoła.
Katolickie Duchowieństwo i dzisiaj zaczerpnie wiele światłych pouczeń zapisanych na kartach Reguły pasterskiej – Régula pastorális – autorstwa Św. Grzegorza.
Z uwagą czytajmy codziennie żywoty Świętych! – więcej