To nie jest epitet!

Określenie heretyk nie jest dezawuującym epitetem. W doktrynie katolickiej ma ściśle określone znaczenie.
Niezaburzona percepcja, adekwatna werbalizacja:

„Każdą rzecz zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem” (Kard. Stanisław Hozjusz).