O Przenajświętszym Sakramencie (25)

Dlaczego Przenajświętszy Sakrament jest przechowywany w naszych kościołach?
Przenajświętszy Sakrament jest przechowywany w naszych kościołach, aby mógł być adorowany przez wiernych, a także, aby można go było w razie potrzeby zanieść chorym.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X