Kazanie na Niedzielę Pięćdziesiątnicy, 19.02.2023

Kazanie na Niedzielę Pięćdziesiątnicy – Zapustną, 19.02.2023 r.

O praktykach postnych w Wielkim Poście
O niezawodnym wstawiennictwie
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych

Pobierz »