Świętość przede wszystkim

Oględnie mówiąc, diagnozy – dotyczące sytuacji mających miejsce w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat – są zróżnicowane. Być może przekracza nasze możliwości całkowite ujęcie i absolutnie pewne ujęcie całokształtu niepospolicie zagmatwanej sytuacji.
Aby duszę zbawić, trzeba dochować wierności katolickiej wierze – prowadzić życie święte. – więcej