O Przenajświętszym Sakramencie (22)

Czy przez przełamanie hostii łamane jest także Ciało Jezusa Chrystusa?
Przez przełamanie hostii Ciało Jezusa Chrystusa nie jest łamane, ale łamana jest tylko postać chleba.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X