Drogocenna cnota czystości

Pilnie zachowujmy wymagania dotyczące cnoty czystości – w myślach, słowach i uczynkach. W domu i poza domem.
Wysokie wymagania w tej sferze stoją na straży życia łaski w duszy.
Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).
A Św. Paweł Apostoł pisze: „Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się” (1 Tes 4, 7).
Pilnie czuwajmy!