Z naszej kruchty strategicznej

Pisma duchowe katolickich kanonizowanych mistyków są dla nas bezpiecznym i czystym źródłem doktryny duchowej, uczą nas, jak w sposób właściwy i stosowny odnosić się do Pana Boga.
Z pilnej i uważnej lektury krótkiego pisma Św. Katarzyny ze Sieny dusza nasza odniesie wielki pożytek.
Wyborna lektura na Przedpoście!