Pilność w modlitwie

Pan nasz Jezus Chrystus modlił się w Ogrodzie Oliwnym przed swoją męką. “I przyszedł do uczniów swoich, i znalazł ich śpiących, i rzekł Piotrowi: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało słabe” (Mt 26, 40-41).
Bądźmy wierni codziennej modlitwie.