Wielkie zamiłowanie do słów Chrystusa

W dziełku O Naśladowaniu Chrystusa czytamy:

„Chrystus. Słuchaj synu moich słów, słów miłych wielce, a przechodzących wszelką umiejętność filozofów i mędrców tego świata.
«Słowa moje duchem i żywotem są» (J 6, 64) i nie według ludzkiego rozumu należy je rozważać.
Nie trzeba ich używać do marnej zabawy, lecz trzeba ich słuchać w milczeniu, a przyjmować je z wszelką pokorą i z wielkim zamiłowaniem”.