Kościół nauczający i nauczany

Do nieomylnej katechizmowej nauki Św. Piusa X, z racji trwających już kilkadziesiąt lat niezwykle pogmatwanych okoliczności, komplementarnie należy dopowiedzieć:
Błąd nie pochodzi od Kościoła Katolickiego. Błąd nie pochodzi od Chrystusowego autorytetu. Błąd nie pochodzi od katolickiego autorytetu. Herezja wyłącza z Kościoła.
Św. Hieronim, Doktor Kościoła, naucza: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”. Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki – nie reformowany; i o wiarę katolicką – nie reformowaną. Choćby za naszych dni była zaledwie garstka katolickich duchownych – garstka duchownych wiernie przekazujących katolicki depozyt wiary – słuchajmy ich z uwagą, poważajmy ich, albowiem przez ich służbę sam Chrystus Pan kontynuuje siew zdrowego ziarna Słowa Bożego, zdrowego ziarna prawdy. – więcej