O Przenajświętszym Sakramencie (1)

NATURA TEGO SAKRAMENTU I RZECZYWISTA W NIM OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
Czym jest Przenajświętszy Sakrament?

W Przenajświętszym Sakramencie, przez cudowną przemianę całej substancji chleba w ciało Jezusa Chrystusa, a całej substancji wina w Jego najdroższą Krew znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew, Dusza i Bóstwo tego samego naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina jako nasz duchowy pokarm.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X