Przestroga duchowa

Kto miałby zamiar podejmować działania o szerszym zasięgu, mające na celu przywracanie katolickiej Tradycji (więc wiary katolickiej), a nie żyłby w stanie łaski uświęcającej, ten wystawia swoją duszę na wielkie niebezpieczeństwa duchowe.