Informacja o intencjach mszalnych

Wierni, którzy zamawiali u mnie Msze Święte w rycie rzymskim, niech będą spokojni o ich odprawienie. Mam zamiar odprawić wszystkie Msze Święte – zgodnie z przyjętymi intencjami. Obowiązek katolickiego kapłana ex iustitia.
Nie ma także obiektywnego powodu, aby pozbawiać wiernych możliwości wzięcia udziału w tychże Mszach Świętych.
Wykaz intencji znajdziemy pod zakładką: Intencje mszalne.