Godny strój na katolicką Mszę Świętą

Godny strój niedzielny jest świadectwem naszej wiary i uszanowania dla Pana Boga oraz budującym przykładem dla współwyznawców.
Dawniej, w dobrych katolickich domach (i dzisiaj w  niejednym domu) buty pięknie wypastowane już w sobotę wieczorem czekały przygotowane. – więcej