Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (117)

Jakie uczynki pokutne przynoszą największe zasługi: nałożone przez spowiednika, czy też podjęte przez nas samych z własnej woli?
Uczynki pokutne nałożone przez spowiednika przynoszą największe zasługi, gdyż są częścią sakramentu, a więc mają większą skuteczność wziętą z zasług męki Jezusa Chrystusa.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X