Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (112-116)

Czy pokuta nakładana przez spowiednika jest zawsze wystarczająca do darowania kary należnej za nasze grzechy?
Pokuta nakładana przez spowiednika zwykle nie jest wystarczająca do darowania kary należnej za nasze grzechy, a więc musimy się starać uzupełnić ją innymi aktami pokuty, podejmowanymi z własnej inicjatywy.
Jakie są rodzaje uczynków pokutnych?

Uczynki pokutne można sprowadzić do trzech rodzajów: modlitwy, postu i jałmużny.
Co tutaj oznacza modlitwa?
Przez modlitwę rozumiemy tutaj każdy rodzaj ćwiczeń pobożnych.
Co tutaj oznacza post?
Przez post rozumiemy tutaj każdy rodzaj umartwienia.
To tutaj oznacza jałmużna?
Przez jałmużnę rozumiemy tutaj każde dzieło miłosierdzia duchowego czy materialnego.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X