“Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo” (Jk 4, 15)

Dusza wierząca uwzględni naukę Św. Jakuba Apostoła:
“Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski; wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro. Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie. Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo” (Jk 4, 13-15).