Cel duszpasterstwa katolickiego

I kapłani, i wierni, jeśli będą mieli na uwadze słowa świętego Papieża, duszpasterstwo będzie wtedy prawdziwie katolickie i spełni swój cel istotny: zyskiwać dusze dla Chrystusa i ściślej je z Nim łączyć. – więcej