Nie lekceważmy tej kwestii fundamentalnej!

Trudność dojazdu do bez wątpliwości ważnie wyświęconego katolickiego kapłana to nie znaczy: niemożliwość.
Teoretyczna tylko znajomość prawd wiary katolickiej, nie poświadczona praktyką życia i pokorną spowiedzią u kratek konfesjonału, jest sytuacją bardzo groźną dla duszy. Grozi wiecznym potępieniem – piekłem. Nie wiemy, kiedy umrzemy.
Jeżeli jestem w stanie grzechu śmiertelnego, i mam możliwość spotkania bez wątpliwości ważnie wyświęconego katolickiego kapłana, najmądrzejszą moją decyzją będzie odprawienie u tego kapłana dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi.
Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).