Ale czy dusza współpracuje?

Kapłan katolicki może na ambonie czy w konfesjonale dawać duszy najbardziej trafne wskazówki, ale jeśli dusza nie wprowadzi ich w praktykę, wtedy nie postąpi naprzód i zniweczy zamiar Boży względem siebie.
I najlepszy kaznodzieja, i najlepszy spowiednik duszy nie pomoże, jeśli dusza sama nie wykona tego, co wykonać powinna.
I najlepszy kaznodzieja, i najlepszy spowiednik duszy nie pomoże, jeśli dusza współpracować z podawaną jej prawdą i łaską nie będzie.
O duszach gorliwych, aktywnych(!) i postępujących na drodze wiary i świętości mówił Św. Franciszek Salezy: „Jakże miłuję te dziarskie dusze!”