Matka Boża od Wykupu Jeńców

W dzisiejsze święto Matki Bożej od Wykupu Niewolników Kościół Katolicki modli się:

Deus, qui per gloriosíssimam Fílii tui Matrem, ad liberándos Christi fidéles a potestáte paganórum nova Ecclésiam tuam prole amplificáre dignátus es: præsta, quǽsumus; ut, quam píe venerámur tanti óperis institutrícem, ejus páriter méritis et intercessióne, a peccátis ómnibus et captivitáte dǽmonis liberémur.
Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
Amen.

Boże, któryś przez chwalebną Matkę Syna Twego, dla wyzwalania wiernych Chrystusowych z mocy pogańskiej nowe Kościołowi Twemu przymnożył zgromadzenie, daj nam, prosimy, abyśmy przez zasługi i modlitwy Tej, którą czcimy jako twórczynię tak wielkiego dzieła, od wszelkich grzechów i niewoli szatańskiej byli wyzwoleni.
Przez tegoż naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Nauka duchowa płynie stąd dla nas doniosła: Prośmy Matkę Bożą i o to się pilnie starajmy, abyśmy nie żyli w niewoli grzechów i diabła, ale od wszelkich grzechów i niewoli szatańskiej byli wyzwoleni.