Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (29)

Kiedy grzech jest śmiertelny?
Aby grzech był śmiertelny muszą zaistnieć trzy okoliczności: gdy grzech dotyczył rzeczy ważnej, został popełniony w pełnej świadomości i całkowicie dobrowolnie.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X