Rozważajmy Mękę Pańską!

14 września Roku Pańskiego 2022 przypadało święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z okazji tego święta zostały w naszym oratorium umieszczone i poświęcone stacje Drogi Krzyżowej. Odtąd w każdy piątek oratorium jest otwarte przynajmniej pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej.
Wielu Świętych uświęciło się, rozważając z pokorą i miłością tajemnice Męki Pańskiej.

“Jednym zaś z najpotężniejszych środków do obudzenia w sercach naszych gorącej miłości Boga i prawdziwej pobożności jest rozpamiętywanie Męki Zbawiciela. Tam się uczymy, jak bardzo Bóg umiłował świat, jak wielkim złem jest grzech, który aby zmazać, potrzeba było męki i śmierci Boga-Człowieka. Tam także uczymy się, jak bardzo powinniśmy czuwać nad sobą, aby nie zmarnować tych skarbów łask, które nam Pan Jezus męką i śmiercią Swoją wyjednał” (Z Żywota Bł. Władysława z Gielniowa).

Któż od smutku się powtrzyma,
mając Matkę przed oczyma,
która cierpi z Synem swym?
(Sekwencja)