„Skarbiec Pana”

Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je „maria”, to znaczy morza. Utworzył On też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Marią. Bóg najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego Syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja, którą święci nazywają „Skarbcem Pana”, z którego pełności bogactwa spływają na ludzkość.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny