Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (28)

Czy podczas rachunku sumienia powinniśmy również ustalić liczbę popełnionych grzechów?
Podczas rachunku sumienia powinniśmy również ustalić liczbę popełnionych grzechów śmiertelnych.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X