Gdy łaska przynagla

Od dobrej spowiedzi zależy zbawienie naszej duszy.
Kogo łaska Boża przynagla do odprawienia spowiedzi generalnej, niech idzie za wołaniem łaski!
Niech się dobrze przygotuje i niech odprawi dobrą spowiedź generalną!
Niech przesadnie nie pospiesza – aby przygotowanie nie było zbyt powierzchowne i niewystarczające.
Niech przesadnie nie zwleka – by zamiar spowiedzi nie rozpłynął się w mgliście nieokreślonej przyszłości.

Kilka kapłańskich wskazań – jeśli zastosujemy się do nich – przyniesie dobre owoce w postaci dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi: – więcej