Chodzi o wiarę katolicką

Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie.
Sakramenty święte, ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, są darem dla katolików i są nieocenioną pomocą do dochowania wierności wierze katolickiej. Nie reformowanej, czy jakiejkolwiek innej. – więcej.